free

Hedge คืออะไร ? กลยุทธ์ การเทรด Forex ในปี 2020

สำหรับ นักเทรด (Trader) มือใหม่ อาจจะกำลังสงสัยว่า กลยุทธ์ เทคนิคการเทรด แบบ Hedge คืออะไร เป็นการซื้อขาย หรือเทรด Forex ในรูปแบบใด และดีอย่างไร ? ซึ่งสามารถศึกษา กลยุทธ์ เทคนิคการเทรด …