market maker forex คือ

market maker forex คือ อะไร ? market maker broker คือ ?

สิ่งที่สำคัญมากที่สุด เป็นขั้นตอนแรกของการลงทุนในตลาด Forex นั่นก็คือ การเลือกโบรกเกอร์ (Broker) หากมีการเลือกลงทุนกับโบรกเกอร์ (Broker) ที่ดี ก็อาจจะทำให้นักเทรดประสบความสำเร็จในการซื้…