Platform FBS

รีวิวโบรกเกอร์ FBS

โบรกเกอร์ Forex รีวิวโบรกเกอร์ FBS ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2009 และเป็นโบรกเกอร์ในระดับสากล FBS เป็นโบรกเกอร์ระหว่างประเทศที่มีกว่า 190 ประเทศ ปัจจุบันมีนักลงทุนมากกว่า 13,000,000 คน และ หุ้…